اف ال پلاس

دوشنبه 11 مرداد 1400

شگفتی های فرکانس ۴۳۲ هرتز

سه شنبه 12 فروردين 1399

فرکانس 432hz در ریاضیات طبیعت بکار رفته و باعث ارتباط درست اجزای طبیعت با همدیگر میشود.

در این فرکانس بدن انسان با طبیعت هماهنگ است . همه چاکراها پاکسازی میشوند. اجزای بدن ارتباط بهتری با هم دارند و تعادل بین نیمکره های مغز برقرار می شود.

این فرکانس از قدیم شناخته شده بوده و برای تولید موسیقی استفاده میشد.

اما درزمان جنگ و در دوران هیتلر تحقیقاتی انجام شد و نشان داد ...


با ما در ادامه مطلب دراف ال پلاس همراه باشید ...

ادامه مطلب